Registre diari de la jornada laboral

Des del 12 de maig les empreses han de garantir el registre diari de la jornada laboral.

15 May, 2019

Des del passat 12 de Maig, les empreses tenen l'obligació de portar un registre diari de la jornada laboral.


El sistema de registre resulta de lliure elecció per a l'empresa, sempre que garanteixi la fiabilitat i invariabilitat de les dades i reflecteixi, com a mínim, cada dia, l'hora d'inici i de finalització de la jornada. Els quadrants horaris, horaris o calendaris no es consideren un registre de jornada. En tot cas el registre ha de ser diari, per tant si és fa en paper la signatura del treballador/a ha de ser diària. No és vàlid la signatura mensual. Les empreses hauran de ponderar la proporcionalitat del sistema de control i el tractament de dades personals. 

El registre obligatori de l'horari dels treballadors ha de garantir el registre diari de la jornada laboral i ha d'incloure l'horari concret d'inici i finalització de la jornada realitzada per cada treballador.  

Les pauses per esmorzar, fumar, fer cafès ,que no es contemplin en el conveni col•lectiu o per acord d'empresa com a retribuïdes, s'han de fer constar en el registre de jornada ja que no computen com a jornada efectiva de treball. És obligatori per tot el personal, a excepció del personal d'alta direcció. Els xofers que condueixen vehicle amb tacògraf no és necessari que fitxin.  

A més del cost tècnic i de les sancions si no es compleix, la mesura pot suposar una despesa important en reclamacions per les hores extra. 

A més del cost tècnic que implica la implementació d'aquesta nova exigència, la mesura pot suposar una forta despesa per a les empreses davant l'allau de reclamacions per hores extres que poden presentar els treballadors i les liquidacions d'aquestes hores, per les que s'haurà de cotitzar.

El Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball no estableix un sistema concret de registre, sinó que remet al que es pacti en conveni col•lectiu o en acord col•lectiu d'empresa i, si no hi aquests pactes, al que decideixi l'empresari unilateralment, prèvia consulta amb la representació legal dels treballadors. A més, la norma requereix que l'empresa conservi les dades consignades en els registres durant quatre anys, romanent a disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

Inspecció de Treball començarà a comprovar a les empreses, que s'enfronten a sancions greus que es poden veure duplicades si el seu incompliment és reiterat. La norma tipifica com a infracció greu d'incompliment en matèria de registre de jornada, amb multes que oscil•len entre els 626 i els 6.250 euros, segons la qualificació del seu grau infractor, mínim, mitjà o màxim i que s'imposen per centre de treball. 

Registre diari de la Jornada de Treball: facilitem una plantilla tipus en format excel i pdf per si us és d'utilitat 

Finalment, adjuntem una plantilla en pdf i excel per tal que podeu veure quins continguts mínims cal tenir en compte i portar-ne el control, així com us la posem a disposició per si voleu utilitzar-la:

Registre diari en Excel (.xls)

Registre diari en PDF (.pdf)
Compartir:

Sobre nosaltres

Volem ser el teu Partner en gestoria , som especialistes en gestió de comunitats, assessorament financer, assegurances, laboral, fiscal, comptabilitat, habitatge i consultoria externa.

Contacte

Oficina
Plaça del Gas num. 1 - 08720, Vilafranca del Penedés

Xarxes socials

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar l'experiència en la teva navegació, pots veure la política de cookies, aquí. Si continues navegant les estàs acceptant.